EN

Registrace

Osobní informace
Pohlaví *
Děti *
Kontakt

pro automatické SMS potvrzení rezervací!

Zájmy
Společnost

* Musí být vyplněno

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro správce údajů:
Kampa Park spol. s r.o.
IČO: 62911163
se sídlem: Bolebořská 677/8, 184 00 Praha 8
vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 35006
a
Cihelna Entertainment Complex s.r.o.
IČO: 26708582
Se sídlem: Malostranské náměstí 5/28, 110 00 Praha 1
Vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 88768

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
do odvolání tohoto souhlasu správci údajů Kampa Park spol. s r.o,, IČ: 62911163, tak správci Cihelna Entertainment Complex s.r.o., IČ: 26708582, uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů, které správci poskytnu, přičemž tyto osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, bydliště/místo podnikání, datum narození, telefonní a/nebo e-mailové spojení, pohlaví, národnost, informace o tom, zda-li mám či nemám děti, informace o mých zájmech. Správce je oprávněn poskytnout mé údaje jiným subjektům v rámci skupiny KampaGroup.
Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídky společností skupiny KampaGroup a spolupracujících třetích subjektů rozesílaných dle Vámi poskytnutých údajů, zahrnující pozvánky na akce, informace o novinkách v našich restauracích, nových menu, informace o poskytovaných službách, apod., a to na základě marketingového zpracování a profilování.
Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to elektronicky na e-mail: petra@kampagroup.com. Do předmětu e-mailu je třeba uvést „odvolání souhlasu“.
Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby či nabídky nebude možné mi zaslat či nabídnout. Neudělení souhlasu však neznamená zrušení či neposkytování služeb při mém členství v rámci věrnostního programu MTD, pokud jsem jeho členem. Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v příloze tohoto souhlasu a jsou jeho nedílnou součástí. Tyto informace jsou zároveň uvedeny na www.kampagroup.com, a udělením tohoto souhlasu prohlašuji, že jsem se s informacemi seznámil.


Osobní data | Zrušení účasti